Święty od nowotworów

Wiara katolicka uznaje, że zmarli prowadzący cnotliwe i bogobojne życie na ziemi, mogą upraszać u Boga łaski dla żyjących. Święci i błogosławieni patronują więc różnym aspektom ludzkiego życia.

Patron


Każdego dnia żyjącego człowieka spotykają różne trudności. W ich pokonywaniu może on prosić o wsparcie świętych i błogosławionych. Oni swoją modlitwą i wstawiennictwem mogą ubłagać dla ludzi łaski u Boga.
Święty Peregryn jest patronem osób chorób na choroby nowotworowe. Sam za swojego ziemskiego życia doświadczył tego ciężkiego schorzenia. Jednak po żarliwej i szczerej modlitwie w przeddzień planowanej amputacji chorej nogi został uzdrowiony przez Jezusa.
Osoby chorujące na nowotwory zanoszą więc do niego swoje modlitwy. Jedną z nich jest nowenna do św Peregryna. W modlitwie tej proszą o uzdrowienie oraz oddalenie strachu i bólu. Błagają również o nadzieję, cierpliwość i ufność w dobroć Boga. To cnoty bardzo cenne w chorobie.

Nowenna


Nowenna to modlitwa odmawiana przez dziewięć kolejnych dni. Nowenny można odmawiać w różnych intencjach i zwracać się w nich bezpośrednio do Boga lub za pośrednictwem Maryi albo świętych i błogosławionych. Odmawianie nowenny wymaga cierpliwości i niewątpliwie bardzo ćwiczy w tej cnocie. Jak każda modlitwa powinna być odmawiana z pokorą i czcią, aby Bóg mógł ją przyjąć i wysłuchać. Po nowenny sięga wiele osób w różnych sytuacjach i komplikacjach swojego życia. Zobacz: https://www.meritohurt.pl/modlitewniki/nowenny/nowenna-do-sw-peregryna,4943,1.html