Paschał w liturgii Kościoła Katolickiego

Wśród wielu symboli wiary, które znajdują się w naszych kościołach jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. Mowa tutaj o świecy paschalnej, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa i obwieszcza światu zbawienie. Świeca uczestniczy w wielu obrzędach Kościoła, w których odgrywa znaczącą rolę.

Na początku i na końcu


Paschał https://www.meritohurt.pl/swiece/paschaly.html jest obecny zarówno podczas rozpoczęcia życia chrześcijanina w momencie Chrztu Świętego, jak i w momencie jego zakończenia podczas obrzędów mszy świętej pogrzebowej. Podczas chrztu z paschału otrzymujemy poprzez rodziców i chrzestnych płomień symbolizujący światło Chrystusa, które nam towarzyszy przez całe życie, by w momencie pogrzebu przypomnieć o Chrystusie, który jest wiekuistą światłością do której się udajemy.

Paschał w szczególnej liturgii


Mowa tutaj o najbogatszych obrzędach Wigilii Paschalnej na zakończenie Wielkiej Soboty. W tym szczególnym dniu paschał odgrywa znaczącą rolę. Uczestniczy w obrzędach poświęcenia ognia, gdzie zostaje obdarzony gronami symbolizującymi rany Chrystusa, uczestniczy w rozświetleniu mroków kościoła „światłem Chrystusa” przy śpiewie celebransa. Świeca ta również uświęca poprzez zanurzenie trzykrotne wodę w chrzcielnicy oraz uczestniczy w procesji rezurekcyjnej, w której niesie światu wieść o zmartwychwstaniu Pana.

Świeca paschalna jest szczególnym symbolem zmartwychwstałego Chrystusa. Tak jak on oświecił mroki wieków, tak i ona oświeca nam życie i daje nadzieję na spotkanie z Bogiem w życiu wiecznym.